سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آنکه به نوایى رسید خود را از دیگران برتر دید . [نهج البلاغه]